Publiek teen Korrupsie is 'n burgerlike samelewingsorganisasie wat ge-inkorporeer is onder seksie 21 wat dit 'n nie-winsgewende organisasie maak. Dit beoog om by te dra tot die stryd teen korrupsie in Suid-Afrika deur die publiek te mobilieer om op te staan teen korrupsie.
Lees meer...

Lidmaatskap is oop vir enige Suid-Afrikaanse burger oor die ouderdom van 16 jaar en wie nie skuldig bevind is in 'n hof nie. Lidmaatskap is gratis.
Lees meer...

Lede (en nie-lede) kan hulle menings rakende korrupsie lig om sodoende 'n konstruktiewe debat oor die onderwerp te ontlok.
Lees meer...

Lede (en nie-lede) kan gevalle van korrupsie waarby hulleself betrokke was rapporteer. Bydraes kan anoniem gemaak word.
Lees meer...

Omdat hierdie 'n burgerlike samelewingsorganisasie is, word die organisasie primêr deur burgers (lede van die algemene publiek) en sekondêr deur besighede gefinansier. Dit maak ook gebruik van eie aktiwiteite waar fondse gegenereer word.
Lees meer?

Lede word verplig om 'n kredo te onderskryf waarin hulle hulle verbintenis tot die stryd teen korrupsie verklaar.
Lees meer?

Afrikaans - English
TuisKontak onsPrivacy Policy